Pureco s.r.o.

PURE-RO/LTC

PURE-RO/LTC

PURECO-RO/LTC je kompaktné riešenie pre čistenie priesakových vôd zo skládok komunálneho odpadu a je unikátne, cenovo výhodné a k životnému prostrediu šetrné technologické riešenie čistenia priesakových vôd zo skládok, zamerané aj na flexibilitu, zodpovednosť, predvídateľnosť a mnohostranný prístup.
PURE-RO/LTC  PURECO 119
PURE-RO/LTC  2 119
PURE-RO/LTC  PURECO 120
PURE-RO/LTC  2 120
PURE-RO/LTC  PURECO 121
PURE-RO/LTC  2 121

Zoznam noviniek

14.06.2016 PURE-RO/LTC
PURECO-RO/LTC je kompaktné riešenie pre čistenie priesakových vôd zo skládok komunálneho odpadu a je unikátne, cenovo výhodné a k životnému prostrediu šetrné technologické riešenie čistenia priesakových vôd zo skládok, zamerané aj na flexibilitu, zodpovednosť, predvídateľnosť a mnohostranný prístup.
01.01.2015 PURECO ENVIA VIVO
PURECO ENVIA VIVO je odlučovač ropných látok a ťažkých kovov vyrobený z nehrdzavejúcich materiálov, určený pre osadenie do nových a existujúcich uličných vpustov.
20.08.2016 PURECO SPIREL
PURECO SPIREL je oceľová valcová nádrž s priemerom od 0,8-3,6m konštruovaná a navrhnutá na najvyššiu záťaž prejazdu osobných a nákladných vozidiel. Nádrž na základe požiadavky zákazníka obsahuje vstupné šachty, rebríky, prítokové a odtokové potrubie, prípadne osadenie regulátorov prietoku a preto si nádrže SPIREL nevyžadujú žiadne dodatočné úpravy na stavbe a predstavujú systém s najrýchlejšou montážou na trhu. Nádrže SPIREL a spoje medzi nádržami sú certifikované a vodotesné.
01.01.2016 PURECO ENVIA TRP
PURECO ENVIA TRP je odlučovač ropných látok a slúži na zachytenie a zadržanie znečisťujúcich látok odplavených dažďovou vodou z lineárnych inžinierskych stavieb. Odlučovač zaistí, že úrovne znečisťujúcich odpadových vôd zostávajú v rámci špecifikovaných hodnôt a že odlúčené a zadržané materiály sú počas intervalov medzi údržbou a čistením bezpečne uskladnené.

Od návrhu až po realizáciu

Montáž, údržba a servis

Napíšte nám Zavolajte nám