Pureco s.r.o.

Projekcia

Už 10 rokov dodávame všetky stupne projektovej dokumentácie vodovodov, kanalizácií a čistiarní odpadových vôd, ale aj vnútroareálových rozvodov a napojení nehnuteľností na verejné siete. Zabezpečujeme návrh vakovacích objektov, retenčných nádrží, čerpacích staníc splaškových a dažďových vôd a požiarnych čerpacích staníc.

Čistenie odpadových vôd:

 • návrh lapačov tuku,
 • návrh odlučovacích zariadení,
 • návrh čistiarní odpadových vôd.

Hospodárenie s dažďovou vodou:

 • návrh vsakovania zrážkových vôd z povrchového odtoku,
 • návrh retenčných nádrží,
 • návrh zariadení na využívanie dažďovej vody,
 • výpočet vsakovania pre projektantov,
 • výpočet retencie pre projektantov.

Vodovody:

 • projekty vodovodných sietí,
 • projekty požiarnych vodovov,
 • projekty požiarnych čerpacích staníc,
 • projekty automatických tlakových staníc pre vodovodné siete.

Stokové siete:

 • projekty gravitačných kanalizácií,
 • projekty tlakových kanalizácií,
 • projekty čerpacích staníc odpadových vôd.

Zaujala vás naša ponuka? Neváhajte a kontaktujte nás, bližšie informácie vám zašleme v čo najkratšom možnom čase.

overovací kód

Od návrhu až po realizáciu

Montáž, údržba a servis

Napíšte nám Zavolajte nám