Pureco s.r.o.

Profil spoločnosti

Naša spoločnosť sa svojimi službami a technológiami aktívne podieľa na riešení problémov súvisiacich s ochranou životného prostredia. Sústreďujeme sa na efektívne spracovávanie a následné využívanie odpadových a dažďových vôd.

Náš cieľ a naša vízia

Cieľom spoločnosti je poskytnúť našim klientom nadštandardné komplexné služby v oblasti čistenia odpadových vôd, zachytávania a využitia dažďových vôd.

Sme inžiniersko-dodávateľská firma dodávajúca moderné európske technológie, ktoré svojou kvalitou prevyšujú súčasné ekologické štandardy a spĺňajú prísne limity a požiadavky európskych noriem.

Samozrejmosťou je spolupráca a technické poradenstvo pri projektovaní a spracovávaní štúdií s cieľom poskytnúť investorom a projektantom optimálne ekonomické a enviromentálne riešenie. Okrem technickej prípravy a dodávky ponúkaných technológií zabezpečujeme montáž, servis a údržbu nami dodávaných zariadení.

Profil
Profil

Od návrhu až po realizáciu

Montáž, údržba a servis

Napíšte nám Zavolajte nám