Pureco s.r.o.

Požiarne a akumulačné nádrže

Požiarne nádrže PURECO

Požiarna nádrž je zariadenie, ktoré sa používa ako umelý zdroj požiarnej vody v prípadoch, keď nie je možné zabezpečiť požadované množstvo požiarnej vody z verejného rozvodu alebo z iných prírodných zdrojov. Nádrž je určená pre zabudovanie vo vonkajšom prostredí ako podzemná nádrž.

Nádrže sú konštruované tak, aby spoľahlivo odolávali rozličným predvídateľným zaťaženiam (stále zaťaženie, náhodné zaťaženie od dopravy, tlak zeminy a tlak vody) bez zhoršenia ich funkcie a ohrozenia životného prostredia.

Využiteľný objem :   - 14m3

       - 22m3

       - 35m3

       - 45m3

      -  72m3

Železobetónové prefabrikované nádrže PURECO

  • použitie ako retencia, vodomerné, armatúrne šachty
  • z vodostavebného betónu podľa EN 12390-8
  • s/bez deliacich priečok
  • s/bez otvorov
  • uzavretý systém vhodný pod spevnené plochy
  • trieda zaťaženia B125 – D400
  • S /bez prielezného otvoru v dlhšej stene najväčšej nádrže

Využiteľný objem :    - 2m3

         - 8m3

         - 11m3

         - 18m3

Zaujala vás naša ponuka? Neváhajte a kontaktujte nás, bližšie informácie vám zašleme v čo najkratšom možnom čase.

overovací kód
Požiarne a akumulačné nádrže
Požiarne a akumulačné nádrže
Požiarne a akumulačné nádrže
Požiarne a akumulačné nádrže
Požiarne a akumulačné nádrže
Požiarne a akumulačné nádrže

Od návrhu až po realizáciu

Montáž, údržba a servis

Napíšte nám Zavolajte nám