Pureco s.r.o.

PURECO SPIREL

PURECO SPIREL

PURECO SPIREL je oceľová valcová nádrž s priemerom od 0,8-3,6m konštruovaná a navrhnutá na najvyššiu záťaž prejazdu osobných a nákladných vozidiel. Nádrž na základe požiadavky zákazníka obsahuje vstupné šachty, rebríky, prítokové a odtokové potrubie, prípadne osadenie regulátorov prietoku a preto si nádrže SPIREL  nevyžadujú žiadne dodatočné úpravy na stavbe a predstavujú systém s najrýchlejšou montážou na trhu. Nádrže SPIREL a spoje medzi nádržami sú certifikované a vodotesné.
Oceľové retenčné nádrže  PURECO 66
Oceľové retenčné nádrže  2 66
Oceľové retenčné nádrže  PURECO 67
Oceľové retenčné nádrže  2 67
Oceľové retenčné nádrže  PURECO 68
Oceľové retenčné nádrže  2 68
Oceľové retenčné nádrže  PURECO 69
Oceľové retenčné nádrže  2 69
Oceľové retenčné nádrže  PURECO 70
Oceľové retenčné nádrže  2 70

Zoznam noviniek

14.06.2016 PURE-RO/LTC
PURECO-RO/LTC je kompaktné riešenie pre čistenie priesakových vôd zo skládok komunálneho odpadu a je unikátne, cenovo výhodné a k životnému prostrediu šetrné technologické riešenie čistenia priesakových vôd zo skládok, zamerané aj na flexibilitu, zodpovednosť, predvídateľnosť a mnohostranný prístup.
01.01.2015 PURECO ENVIA VIVO
PURECO ENVIA VIVO je odlučovač ropných látok a ťažkých kovov vyrobený z nehrdzavejúcich materiálov, určený pre osadenie do nových a existujúcich uličných vpustov.
20.08.2016 PURECO SPIREL
PURECO SPIREL je oceľová valcová nádrž s priemerom od 0,8-3,6m konštruovaná a navrhnutá na najvyššiu záťaž prejazdu osobných a nákladných vozidiel. Nádrž na základe požiadavky zákazníka obsahuje vstupné šachty, rebríky, prítokové a odtokové potrubie, prípadne osadenie regulátorov prietoku a preto si nádrže SPIREL nevyžadujú žiadne dodatočné úpravy na stavbe a predstavujú systém s najrýchlejšou montážou na trhu. Nádrže SPIREL a spoje medzi nádržami sú certifikované a vodotesné.
01.01.2016 PURECO ENVIA TRP
PURECO ENVIA TRP je odlučovač ropných látok a slúži na zachytenie a zadržanie znečisťujúcich látok odplavených dažďovou vodou z lineárnych inžinierskych stavieb. Odlučovač zaistí, že úrovne znečisťujúcich odpadových vôd zostávajú v rámci špecifikovaných hodnôt a že odlúčené a zadržané materiály sú počas intervalov medzi údržbou a čistením bezpečne uskladnené.

Od návrhu až po realizáciu

Montáž, údržba a servis

Napíšte nám Zavolajte nám