Pureco s.r.o.

PURECO ENVIA TNS

Odlučovač ropných látok v oceľovom prevedeni.

  • variabilný kalojem
  • jednoduchá montáz
  • vhodné pod spevnené plochy
  • výstupné parametre 5–0,1 mg NEL/l

Zariadenia poskytujú dobrú účinnosť spojením klasických a dobre osvedčených technológií. K prevádzke nie je potrebná energia a ani chemikálie. Zabudovaná bezpečnostná armatúra chráni prevádzkovateľa pred následkami nečakaných znečistení životného prostredia a zabraňuje rozšíreniu havárie vzniknutej na odvodňovanom území. Konštrukcia zodpovedá STN-EN 858. Zariadenia sú vhodné aj na osadenie pod vozovkou. Dodávame zmontované zariadenie, ktoré sa osadzuje do kanalizácie jednoduchým napojením rúr.

Prevádzkovanie je jednoduché a časovo nenáročné. Možnosť inštalácie výstražného systému s čidlami významne zníži prevádzkové náklady. Podľa potreby sa zúčastníme obhliadky a naši kvalifikovaní pracovníci Vám ochotne poskytnú poradenstvo a vypracujú optimálny návrh odvodnenia.

Odlučovacie zariadenia sú navrhnuté v súlade s platnými normami a boli testované akreditovanými skúšobnými ústavmi v SR ako aj v zahraničí. Podľa požiadaviek objednávateľa vyrobené zariadenia stavebne osadzujeme alebo asistujeme stavebnej spoločnosti v bezproblémovom zabudovaní.

Zabezpečujeme prevádzkovanie, údržbu a čistenie zariadení podľa platných právnych predpisov. Zariadenia boli vyvinuté na splnenie emisných kritérií platných v EÚ a v SR.

Nádrže sa vyrábajú vždy na skúšobné zaťaženie D 400 kN, pričom zvláštnu pozornosť je potrebné venovať extrémnym prípadom zaťaženia (vedľa železničnej trate, hlboké osadenie alebo pri vysokej hladine podzemnej vody a pod.).

Technický popis odlučovačov ropných látok ENVIA TNS

Odlučovače ropných látok sa navrhujú podľa prietoku (l/s) a podľa požadovanej výstupnej kvality vody (mg NEL/l) v zmysle STN-EN 858. Odlučovače ropných látok ENVIA® sú konštrukčne riešené ako jedna alebo viacero jednoliatych valcových oceľových nádrži zo žiarovo pozinkovanej korugovanej ocele.

Vstup do priestoru odlučovača je riešený cez vstupné komíny z oceľových prstencov a prípadne betónových kónusov (výška je daná kótou terénu), na ktorých sú umiestnené kruhové liatinové poklopy Ø 600 mm, podľa potrebnej triedy zaťaženia (B125, D400). Odlučovače ropných látok ENVIA® sú plnoprietočné (bez obtoku), dimenzované na požadovaný prietok. Vo vnútri nádrže je namontované technologické vystrojenie. Princíp odlučovačov ropných látok ENVIA® je založený na využití rozdielnej špecifickej hmotnosti jednotlivých zložiek v znečistenej odpadovej vode.

Odlučovač ropných látok tvoria tieto časti:

  • sedimentačná časť (kalojem)
  • technologické vystrojenie (koalescenčný poprípade sorpčný filter a bezpečnostný plavákový uzáver)

Odlučovače ropných látok PURECO ENVIA TNS sú certifikované na Slovensku, Technickým a skúšobným ústavom stavebným.

Odlučovač ropných látok

Zaujala vás naša ponuka? Neváhajte a kontaktujte nás, bližšie informácie vám zašleme v čo najkratšom možnom čase.

overovací kód
PURECO ENVIA TNS
PURECO ENVIA TNS
PURECO ENVIA TNS
PURECO ENVIA TNS
PURECO ENVIA TNS
PURECO ENVIA TNS

Od návrhu až po realizáciu

Montáž, údržba a servis

Napíšte nám Zavolajte nám