Pureco s.r.o.

PURECO ENVIA TNC

Odlučovače ropných látok v prefabrikovanej nádrži

  • zariadenia pracujúce na princípe fyzikálneho rozdelenia fáz koalescenčným a sorbčným filtrom
  • kompletne zmontovaná, ucelená technológia
  • na čistenie povrchových vôd z verejných komunikácií a parkovísk
  • výstupná hodnota 5 až 0,1 mg NEL/l

Technický popis odlučovačov ropných látok ENVIA TNC

Odlučovače ropných látok sa navrhujú podľa prietoku (l/s) a podľa požadovanej výstupnej kvality vody (mg NEL/l). Odlučovače ropných látok ENVIA® sú konštrukčne riešené ako jedna alebo viacero jednoliatych valcových betónových nádrží z vodostavebného betónu. Vstup je riešený cez vstupné komíny z betónových skruží a kónusov (výška je daná kótou terénu), na ktorých sú umiestnené kruhové liatinové poklopy Ø 600 mm podľa potrebnej triedy zaťaženia (B125, D400). Odlučovače ropných látok ENVIA® sú plnoprietočné (bez obtoku) dimenzované na požadovaný prietok. Vo vnútri nádrží je namon- tované technologické vystrojenie. Princíp odlučovačov ropných látok ENVIA® je založený na využití rozdielnej špecifickej hmotnosti jednotlivých komponentov v znečistenej odpadovej vode. ORL je rozdelený do dvoch základných častí.

  • sedimentačná časť (kalojem) so samostatným stojanom pre koalescenčné filtre
  • dočisťovací člen so sorbčnými filtrami

Sedimentačná časť (kalojem) s oddeleným samostatným stojanom koalescenčných filtrov

Sedimentačná časť je tvorená samostatnou nádržou, príp. viacerými nádržami, do ktorých priteká znečistená voda cez vtokové potrubie. V prípade zanesenia koalescenčných filtrov jemným kalom je možné filtre vybrať, prepláchnuť čistou vodou a opäť použiť. Pri použití koalescenčných fitrov zostatok zbytkových ropných látok nepresahuje hodnotu 5 mg NEL/l.

Dočisťovací člen so sorbčnými filtrami

Takmer vyčistená voda priteká do dočisťovacieho sorbčného člena umiestneného v samostatnej časti nádrže, kde sa v sorbčných filtroch zachytia i zvyšné najjemnejšie kvapky oleja. Účinnosť sorbčného dočisťovacieho člena je 0,5 alebo 0,1 mg NEL/l podľa prevedenia a uloženia sorbčných filtrov. Odber vzoriek sa vykonáva v kontrolnej šachte priamo za odlučovačom ropných látok.

  • zariadenia pracujúce na princípe fyzikálneho rozdelenia fáz koalescenčným a sorbčným filtrom
  • kompletne zmontovaná, ucelená technológia
  • na čistenie povrchových vôd z verejných komunikácií a parkovísk
  • výstupná hodnota 5 až 0,1 mg NEL/l

Zaujala vás naša ponuka? Neváhajte a kontaktujte nás, bližšie informácie vám zašleme v čo najkratšom možnom čase.

overovací kód
PURECO ENVIA TNC
PURECO ENVIA TNC
PURECO ENVIA TNC
PURECO ENVIA TNC
PURECO ENVIA TNC
PURECO ENVIA TNC

Od návrhu až po realizáciu

Montáž, údržba a servis

Napíšte nám Zavolajte nám