PURECO | the pure eco

Naša spoločnosť sa svojimi službami a technológiami aktívne podieľa na riešení problémov súvisiacich s ochranou životného prostredia. Sústreďujeme sa na efektívne spracovávanie a následné využívanie odpadových a dažďových vôd.


  • PROFESIONÁLNE RIEŠENIAPROFESIONÁLNE RIEŠENIA

  • OD NÁVRHU AŽ PO REALIZÁCIUOD NÁVRHU AŽ PO REALIZÁCIU

  • MONTÁŽ, ÚDRŽBA A SERVISMONTÁŽ, ÚDRŽBA A SERVIS

  • PORADENSTVO A PODPORAPORADENSTVO A PODPORA


NÁŠ CIEĽ A NAŠA VÍZIA

Cieľom spoločnosti je poskytnúť našim klientom nadštandardné komplexné služby v oblasti čistenia odpadových vôd, zachytávania a využitia dažďových vôd. Sme inžiniersko-dodávateľská firma dodávajúca moderné európske technológie, ktoré svojou kvalitou prevyšujú súčasné ekologické štandardy a spĺňajú prísne limity a požiadavky európskych noriem.

Samozrejmosťou je spolupráca a technické poradenstvo pri projektovaní a spracovávaní štúdií s cieľom poskytnúť investorom a projektantom optimálne ekonomické a enviromentálne riešenie. Okrem technickej prípravy a dodávky ponúkaných technológií zabezpečujeme montáž, servis a údržbu nami dodávaných zariadení.

Technický a skúšobný ústav stavebný

Asociácia čistiarenských expertov SR

Comments are closed.