Pureco s.r.o.

Odlučovače ropných látok - lapače tukov

Zariadenia poskytujú dobrú účinnosť spojením klasických, dobre osvedčených technológií. K prevádzke nie je potrebná energia ani chemikálie. Zabudovaná bezpečnostná armatúra, chráni prevádzkovateľa pred následkami nečakaných znečistení životného prostredia a zabraňuje rozšíreniu havárie vzniknutej na odvodňovanom území. Konštrukcia zodpovedá STN-EN 858 – platnej aj na Slovensku. Zariadenia sú vhodné aj na osadenie pod vozovkou, alebo v podzemnej vode (kotvením).

Dodávame zmontované zariadenie, ktoré sa osadzuje do kanalizácie jednoduchým napojením rúr. Prevádzkovanie je jednoduché a možné bez vstupu do zariadenia, a bez použitia pomôcok. Možnosť inštalácie výstražného systému s čidlami významne zníži prevádzkové náklady. Podľa potreby sa zúčastníme obhliadky a naši kvalifikovaní pracovníci Vám ochotne poskytnú poradenstvo a vypracujú optimálny návrh odvodnenia.

Odlučovacie zariadenia sú navrhnuté v súlade s platnými normami, a boli testované akreditovanými skúšobnými ústavmi v SR aj zahraničí. Podľa požiadaviek vyrobené zariadenia osadzujeme,alebo asistujeme stavebnej spoločnosti v bezproblémovom zabudovaní. Zabezpečujeme prevádzkovanie, údržbu a čistenie zariadení podľa platných právnych predpisov. Zariadenia boli vyvinuté na splnenie emisných kritérií platných v EU a v SR.

Stropné dosky nádrží sa vyrábajú vždy na skúšobné zaťaženie D 400 kN alebo B 125 kN, zvláštnu pozornosť je potrebné venovať extrémnym prípadom zaťaženia (vedľa železničnej trate, hlboké osadenie, alebo pri vysokej hladine spodnej vody, atď.).

Od návrhu až po realizáciu

Montáž, údržba a servis