Pureco s.r.o.

Retenčné nádrže z prefabrikátov

Prefabrikované železobetónové nádrže z vodostavebného betónu.

  • kruhové alebo hranaté nádrže
  • variabilný objem podľa potreby
  • uzatvorený systém vhodný pod spevnené plochy
  • zaťaženie B 125 – D400

Prefabrikované železobetónové nádrže sa vyrábajú z vodostavebného betónu C 35/45, XC2, XA2, podľa normy EN 206. V betónovej zmesi je požitý cement CEM I.32, 5S odolný voči sulfátom.

Retenčné nádrže zložené z prefabrikátov predstavujú štandardné riešenie. Prefabrikované nádrže ponúkajú možnosť vytvoriť požadovaný celkový objem. Vysoká variabilita rozmerov vyrábaných nádrží umožňuje v dostatočnej miere sa prispôsobiť požiadavkám priestorového uloženia. Výhodou železobetónových prefabrikovaných nádrží je ich pevnosť a stálosť, ktorá umožňuje budovať retenčné systémy v prejazdnom zaťažení pod komunikáciami, spevnenými plochami, parkoviskami a pod.

Vytvorený retenčný systém zaisťuje jednoduché prevádzkovanie. Cez vstupné otvory na zákrytových doskách je možné celý systém kontrolovať a podľa potreby aj čistiť.

Postup pri zabudovaní

  • obsyp po obvode realizovať po vrstvách
  • obsyp prepojovacieho potrubia realizovať pieskom
  • hrúbka základovej betónovej dosky je stanovená projektantom – statikom
  • spätný zásyp je možný ihneď po montáži
  • výber nosnosti žeriavu podľa pomerov na stavbe
Retenčné nádrže z prefabrikátov
Retenčné nádrže z prefabrikátov
Retenčné nádrže z prefabrikátov
Retenčné nádrže z prefabrikátov

Od návrhu až po realizáciu

Montáž, údržba a servis

Napíšte nám Zavolajte nám